MITÄ TEEMME

Hanke

Tämä hanke perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteeseen nro 13, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteisöjen selviytymiskykyä kestävyyssuunnittelun avulla, lisätä investointeja ja pyrkiä oikeudenmukaisiin ja kestäviin tuloksiin.

Core Logo

Missio

COREn päätavoitteena on saavuttaa ympäristön kestävyys ja hyvinvointi ja samalla helpottaa taloudellista ja yrittäjyyskasvua, eikä edistää toista toisesta huolimatta. Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osasto on julkaissut raportin, jossa tarkastellaan nuorten yrittäjyyttä mekanismina kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä valossa CORE esittelee hiilidioksidipäästöjen kompensointia lukiolaisille ja pyrkii näin edistämään yrittäjyyden kestävyyttä ja kestävää kehitystä tulevaisuudessa

Hiilidioksidipäästöjen kompensointi

Hiilidioksidipäästöjen kompensointi tapahtuu pääasiassa silloin, kun yritys, joka tuottaa tietyn määrän kasvihuonekaasuja, investoi myös toimenpiteisiin, jotka poistavat vastaavan määrän kasvihuonekaasuja ilmakehästä tai jopa estävät päästöt kokonaan. Hankkeen tuloksilla lisätään oppimismahdollisuuksia vihreillä tulevaisuuteen suuntautuvilla aloilla, jotka edistävät osaamisen kehittämistä, parantavat uranäkymiä ja sitouttavat osallistujat kestävän kasvun kannalta strategisesti tärkeille aloille.

Hankkeen synty

Näiden tekijöiden pohjalta konsortio perusti CORE-hankkeen. Innovatiivisen opetussuunnitelman, virtuaalisen yritysharjoittelun ja haastavan maratonin avulla opiskelijoiden odotetaan kehittävän taitoja, joita tarvitaan tulevaisuuden kestävien ja samalla ympäristöystävällisten yritysten pyörittämiseen, mikä tarkoittaa, että ne voivat vastata yrittäjyyden ja ympäristön tarpeisiin ja samalla edistää oikeudenmukaista kasvua.

MIHIN TÄHTÄÄMME

Tavoitteet

TAVOITE 1

Suurena tavoitteena on antaa lapsille mahdollisuus edistää muutosta tulevaisuudessa siten, että he eivät luota olemassa olevaan tietoon ja välineisiin, vaan että he omaavat ajattelutavan ja luovuuden, jotka ohjaavat heitä uusien teiden raivaamisessa ja sellaisten kekseliäiden vaihtoehtojen löytämisessä, jotka takaavat elämänlaadun ja liiketoiminnan sekä ympäristön tasapainon. Näin he todella ymmärtävät ruohonjuuritason aloitteiden ja muutoksen tekemisen merkityksen todellisena muutoksen toimijana ja kykenevänä tulevaisuuden kansalaisena.

TAVOITE 2

Toinen tärkeä tavoite, joka on saumattomasti kohdennettu kaikkiin CORE-prosesseihin, on saada opiskelijat, kouluttajat ja laajempi yhteisö kiinnostumaan muutoksista, joita tarvitaan, jotta siirtyminen ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä onnistuisi, ja jonka Euroopan komissio on tunnustanut tärkeäksi strategiaksi Euroopan vihreän sopimuksen viestinnässä ja edistämisessä.

TAVOITE 3

Konsortion viimeisenä suurena tavoitteena on osaamisen kehittäminen kestävän kehityksen kannalta merkityksellisellä alalla, vihreän sektorin taitojen, strategioiden ja menetelmien kehittäminen sekä tulevaisuuteen suuntautuvat moduulit, jotka vastaavat paremmin yksilöiden tarpeita New European Bauhaus -aloitteen mukaisesti, jotta vihreän diilin periaatteet voidaan sisällyttää tavallisiin jokapäiväisiin kokemuksiin

Core Project's Implementation

SUUNNITELMA

Aktiviteetit

Aktiviteetti 1

KIRJOITUSPÖYTÄTUTKIMUS / RAPORTTI PARHAISTA KÄYTÄNNÖISTÄ

Kirjoituspöytätutkimus ja selvitykset ympäristö- ja yrittäjyyskasvatuksen nykytasosta kouluissa ja lainsäädännössä kussakin maassa ja EU:ssa yleensä

Aktiviteetti 2

KOULUTUKSEN SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN

Innovatiivinen koulutusopas siitä, miten harjoittaa joustavaa yrittäjyyttä hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin huomioon ottaen, mukaan lukien lisäviitteet, opetusohjeet ja vaiheittaiset ohjeet. Opas sisältää moduuleja ja opetusvideoita.

Aktiviteetti 3
ONLINE-RESURSSIKIRJASTO

Verkkoresurssikirjaston luominen kehitetyn opetussisällön lataamista varten.

Aktiviteetti 4

OPETTAJAKOULUTUS

Mukana olevat kouluttajat kootaan ja koulutetaan Kreikassa, jotta he tutustuisivat kumppanuuden edellisessä työpaketissa tuottamiin koulutusmoduuleihin sekä tukimateriaaliin ja virtuaalisen yrityksen oppaaseen. He antavat myös palautetta kehitetystä sisällöstä. Koulutus valmistelee heitä pääasiassa pilottihankkeiden toteuttamiseen kouluissa.

Aktiviteetti 5

PIPILOTTIVAIHE KOULUISSA

Koulutetut opettajat toteuttavat nyt opetusmoduulien pilottihankkeita kouluissa vähintään 10 oppitunnin ajan. Paikallinen hankekumppani johtaa ja tukee toimintaa kaikilta osin.

Aktiviteetti 6

OPISKELIJAPROJEKTI: VIRTUAALIYRITYKSEN KOMPENSOINTISUUNNITELMA

Koulutetut ja koulupilotteihin osallistuneet opettajat johtavat opiskelijaprojektien luomista tuotetun oppaan avulla ja paikallisen hankekumppanin tuella, kuten piloteissa tehtiin. Oppilaat työskentelevät ryhmissä luodakseen virtuaaliyrityksiä ja laatiakseen samalla hiilidioksidipäästöjen kompensointisuunnitelman

Aktiviteetti 7

OPETTAJANKOULUTUS

Mukana olevat kouluttajat kootaan ja koulutetaan Kreikassa, jotta he tutustuisivat kumppanuuden edellisessä työpaketissa tuottamiin koulutusmoduuleihin sekä tukimateriaaliin ja virtuaalisen yrityksen oppaaseen. He antavat myös palautetta kehitetystä sisällöstä. Koulutus valmistelee heitä pääasiassa pilottihankkeiden toteuttamiseen kouluissa.

Aktiviteetti 8

PILOTTIVAIHE KOULUISSA

The trained teachers will now implement pilots of the Educational Modules at schools for a minimum of 10 class hours. The operation will be lead and supported in every aspect by the local project partner.

MITÄ UUTTA

Uutiset

A huge battery has replaced Hawaiʻi’s last coal plant

Source: GristPlus Power’s Kapolei battery is officially online. The pioneering project is a leading example of how to...
Two students learn how to garden.

Unleashing the creativity of teachers and students to combat climate change: An opportunity for global leadership

Source:BrookingsWhat if, with a little leadership from global heads of state, including U.S. President Biden and U.K....

Bio-LNG can support Europe’s journey towards sustainable mobility by 2050

Source: European Biogas AssociationThe transition to decarbonisation has already started. Europe has been experiencing...
Tackling landscape degradation through integrated landscape restoration provides an opportunity to address interconnected global risks.

We must tackle global risks in an integrated way – here’s how

Tackling landscape degradation through integrated landscape restoration provides an opportunity to address...
How Youth Climate Action Is Shaping a More Sustainable Future

How Youth Climate Action Is Shaping a More Sustainable Future

How Youth Climate Action Is Shaping a More Sustainable FutureWhat can I doSource: Earth.orgAccording to the World...
Core Project's Results
Core Project's Results

KEITÄ OLEMME

Kumppanuudesta

Coordinator

EUNEOS

Euneos Oy on kursseja tarjoava yritys (pk-yritys). Se perustettiin Comenius 3 -verkoston Comp@ctin spin-off-yrityksenä vuonna 2005. Yritys on rekisteröity Helsinkiin. Sen pääasiallisia toimintoja ovat mm:

Asiantuntemus digitaalisen ja projektipohjaisen oppimisen kehittämisessä.

  • Koulutuskurssit opettajille.
  • Kansainvälinen projektityö. Euneos on ollut aktiivinen kumppani lukuisissa EU:n sekä maailmanlaajuisissa hankkeissa.

Euneos on järjestänyt opettajille täydennyskoulutuskursseja vuodesta 2006 lähtien. Comenius-kursseja on järjestetty vuosina 2006-2014. Erasmus+-ohjelman myötä Euneos aloitti KA1-kurssien järjestämisen syksyllä 2014. Sen jälkeen yritys on laajentanut kurssivalikoimaa ja -paikkoja. Euneoksella on kansainvälinen järjestäjä- ja kouluttajahenkilöstö. Euneoksen kouluttajat ovat kokeneimpia oman alansa asiantuntijoita. Lähes kaikilla kursseilla on vähintään 2 kouluttajaa, isommille ryhmille 3-4 kouluttajaa. Euneoksen kurssit ovat saaneet osallistujilta hyviä arviointituloksia, ja niistä on tullut tunnettuja ja suosittuja. Julkaisemme tulokset, ja niiden ansiosta pyrimme jatkuvasti parantamaan kurssien laatua. Siksi tarjoamme:

  • korkeasti koulutettuja kouluttajia eri Euroopan maista.
  • hyvät kurssiohjelmat ja menetelmät.
  • valmistelu- ja jälkikurssiohjelman

Lisäksi tarjoamme vastauksena COVID 19 -pandemioiden aiheuttamiin maailmanlaajuisiin rajoituksiin:

  • ilmaisia webinaareja asiaankuuluvista aiheista
  • verkko- ja yhdistelmäkurssit

CEIPES

CEIPES – International Centre for the Promotion of Education and Development on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka kotipaikka on Palermossa, Italiassa. CEIPES:llä on asiantuntemusta koulutuksesta, innovaatiosta ja hankehallinnoinnista erilaisissa eurooppalaisissa ohjelmissa, joissa käsitellään koulutusta ja eri kohderyhmien valmiuksien kehittämistä. Se edistää myös elinikäistä oppimista, ammatillista koulutusta ja yrittäjyyttä tavoitteena parantaa nuorten ja aikuisten mahdollisuuksia parantaa ja hankkia osaamista ja siten lisätä heidän työllistyvyyttään ja osallisuuttaan.

Eduact

Eduact on voittoa tavoittelematon, hyväntekeväisyysjärjestö Thessalonikissa, Kreikassa, joka on toiminut vuodesta 2013 ja ottanut robotiikan käyttöön kreikkalaisissa kouluissa yhteistyössä opetusministeriön kanssa. Organisaatiossa on kaksikymmentä kokopäiväistä työntekijää ja suuri joukko ulkoisia yhteistyökumppaneita, jotka tekevät yhteistyötä hankkeissa. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on luotu yli 300 vapaaehtoisen verkosto. He tekevät yhteistyötä maan tärkeiden sidosryhmien ja henkilöiden, kuten poliittisten vaikuttajien ja yliopistojen professoreiden kanssa, jotta kaikissa hankkeissa saavutettaisiin optimaaliset tulokset. Eduactin visiona on luoda parempi huominen laadukkaan koulutuksen ja innovoinnin avulla. Ottamalla innovaation käsitteen käyttöön koulutusprosessissa järjestö pyrkii tuomaan esiin lahjakkaita nuoria yksilöitä ja tarjoamaan heille kannustimia luovuuteen. Eduactin tutkimuksessa leikkimielinen oppiminen ja hauskanpito yhdistetään, jotta nuoret saisivat hyödyllisiä elämäntaitoja tulevaisuuden kansalaisiksi. Eduactilla on kokemusta ja asiantuntemusta digitaalisista taidoista ja hankkeista (digitaalinen lukutaito, koodaus, opetusrobotiikka jne.), 21. vuosisadan taidoista (pehmeät taidot, elämäntaidot, sosiaaliset taidot jne.), STEAM-taidoista (luonnontieteet, insinööritaidot, tekniikka, taide, matematiikka), työpajoista ja koulutuksesta (opettajille, henkilökunnalle, vanhemmille ja oppilaille) sekä tutkimuksesta ja levittämisestä.

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Institute of Entrepreneurship Development (iED) on kreikkalainen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on sitoutunut edistämään innovointia ja yrittäjähenkeä. Nykyaikaisena kansainvälisenä organisaationa, sertifioituna huippuosaamiskeskuksena ja DIH:nä iED tuottaa ja siirtää tietotaitoa, edistää yrittäjyyden kognitiivisia prosesseja ja tukee kaikkia yrittäjyysyrityksiä kaikkialla Euroopassa. Toimintavuosiemme aikana olemme toteuttaneet yli 200 kansallista ja eurooppalaista hanketta lukuisissa rahoituskehyksissä ja luoneet laajan verkoston kumppaneita ja yhteistyöorganisaatioita Euroopasta ja sen ulkopuolelta. Verkostomme ja yrittäjyyteen keskittyviin erilaisiin EU-rahoitteisiin tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin liittyvän asiantuntemuksemme avulla olemme luoneet kaiken kattavan osaamiskeskuksen, joka kattaa yleiseurooppalaisen yrittäjyyden ekosysteemin tarpeet.

edEUcation

edEUcation on vuonna 2010 perustettu konsulttiyritys, joka on erikoistunut työskentelemään koulujen, nuorisoryhmien, aikuiskoulutuksen tarjoajien ja koulutusorganisaatioiden kanssa kansainvälisissä hankkeissa Euroopassa, erityisesti Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Konsulttitoimistoa johtaa kokenut EU:n ulkopuolinen asiantuntija. Häntä avustavat projektipäälliköt ja apulaiskonsultit, joilla on asiantuntemusta koulutuksesta, nuorisotyöstä, aikuis- ja ammatillisesta koulutuksesta sekä opetuksen ja oppimisen laadun parantamisesta. edEUcationilla on vahvat yhteydet korkeakouluihin, kouluihin, nuoriso- ja koulutusorganisaatioihin sekä kansallisiin ja paikallisiin viranomaisiin. edEUcationilla on kokemusta Erasmus+-ohjelmasta ja aiemmista Comenius-, Leonardo da Vinci-, Erasmus- ja monialaisista hankkeista.

I&F – INSTRUCTION & FORMATION

I & F Education on irlantilainen järjestö, joka toimii Dublinissa ja Dublinista käsin kaikenikäisten ihmisten koulutuksellisen kehityksen hyväksi erityisesti yrittäjyyden, urheilun ja henkilökohtaisen kehityksen, nuorison ja koulujen, kielten oppimisen, inklusiivisuuden ja monimuotoisuuden sekä maaseudun kehittämisen aloilla. Korostamme ja painotamme elinikäistä oppimista sekä aikuiskoulutusta. Olemme mukana useissa kansainvälisissä eurooppalaisissa hankkeissa ja kuulumme useisiin eurooppalaisiin verkostoihin, kuten eurooppalaiseen New Ideas for New Opportunities -verkostoon ja EDIN-verkostoon, joka keskittyy monimuotoisuuteen ja osallisuuteen.

UNIVERSITY OF THESSALY

Thessalyn yliopisto, jossa on 37 osastoa ja 8 koulua, on yliopisto, jolla on oma identiteettinsä ja joka on merkittävässä asemassa kansallisessa koulutusjärjestelmässämme. Thessalian yliopisto tarjoaa perustutkinto- ja jatko-ohjelmia ja opintojaksojen ulkopuolisia moduuleja tietyillä tutkimus- ja liiketoiminta-aloilla yli 43.000 opiskelijalle. Thessalian yliopiston päätehtävänä on edistää tieteellistä tietoa tutkimuksen avulla ja edistää paikallisen yhteisön ja laajemman yhteiskunnan kulttuurista ja taloudellista kehitystä. Se tunnetaan erinomaisesta tutkimustuloksestaan ja merkittävistä tieteellisistä saavutuksistaan, jotka ovat kansainvälisten standardien mukaisia. Eri osastojen ja tutkimusyksiköiden erinomaisesti varustetuissa laboratorioissa on tukenaan joukko hyvin koulutettuja tutkijoita. Tulevaisuuden tavoitteidensa puitteissa Thessalian yliopisto aikoo vahvistaa yhteistyötään ulkomailla, lisätä henkilöresurssejaan, päivittää ja hyödyntää nykyisiä henkilöresurssejaan, houkutella nuoria tutkijoita ja kannustaa tutkimukseen luomalla nykyaikaisia tutkimusrakenteita, lisätä infrastruktuuria ja hyödyntää varojaan ja EU:n varoja Horisontti 2020-, RFSR-, FP6-, FP7-, INTERREG- ja LIFE-tutkimusohjelmien avulla. Akateemisen ja tutkimushenkilöstön jäsenet osallistuvat eurooppalaisiin tutkimusverkostoihin ja lukuisiin innovatiivisiin tutkimushankkeisiin EY:ssä. Nykyään Thessalian yliopistossa on 39.000 perustutkinto-opiskelijaa, noin 3.000 jatko-opiskelijaa ja noin 1000 tohtoriopiskelijaa. Yliopistossa työskentelee 610 opetus- ja tutkimushenkilöstön jäsentä, 120 opettajaa, joilla on määräaikainen opetussopimus, 450 hallintohenkilöstön jäsentä ja 100 teknisen laboratoriohenkilöstön jäsentä.

Skip to content