Τι κανουμε

Το Έργο

Το συγκεκριμένο έργο ακολουθεί το στόχο no 13 του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών ο οποίος στοχεύει στην βιώσιμη ανάπτυξη, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνιών να ανταπεξέλθουν σε δυσκολίες, με την μορφή της ανθεκτικότητας, της ενίσχυσης των επενδύσεων για την επίτευξη ισότιμων και βιώσιμων αποτελεσμάτων.  

Η αποστολή μας

Για το CORE, ο βασικός στόχος είναι να επιτευχθεί περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ευημερία, διευκολύνοντας την οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη, δίνοντας και στα δύο θέμα την ίδια προσοχή. Το τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών υποθέσεων του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε αναφορά για την διερεύνηση των πτυχών της νεανικής επιχειρηματικότητας ως ένα μηχανισμό για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Υπό αυτό το πρίσμα, το CORE εισάγει την Αντιστάθμιση Άνθρακα σε μαθητές λυκείου, με στόχο την δημιουργία Επιχειρηματικής ανθεκτικότητας και αειφόρας ανάπτυξης στο μέλλον.

Αντιστάθμιση Άνθρακα

Η Αντιστάθμιση Άνθρακα ουσιαστικά επιτυγχάνεται όταν μια εταιρία η οποία εκπέμπει ένα συγκεκριμένο αριθμό Αερίων του Θερμοκηπίου (GHG), επενδύει σε μέτρα τα οποία αφαιρούν ένα ισοδύναμο αριθμό GHG από την ατμόσφαιρα ή αποτρέπει εξαρχής την εκπομπή τους. Αυτό το έργο θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ευκαιριών για εκπαίδευση σε “πράσινους” τομείς, οι οποίοι θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων, θα ενισχύσουν τις προοπτικές εργασιακής σταδιοδρομίας και θα προσελκύσει συμμετέχοντες σε τομείς που είναι στρατηγικά ιδανικοί για την αειφόρα ανάπτυξη.

Πως δημιουργήθηκε το έργο

Με τα παραπάνω κίνητρα να παρακινούν την κοινοπραξία, δημιουργήθηκε το CORE. Μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος σπουδών, μιας εικονικής επιχειρηματικής πρακτικής και ενός μαραθωνίου, μαθητές αναμένεται να αναπτύξουν δυνατότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ηγεσία μελλοντικών επιχειρήσεων με ανθεκτικότητα, ενσυναίσθηση για το περιβάλλον και τις μελλοντικές προκλήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν τόσο στις επιχειρησιακές όσο και στις περιβαλλοντικές ανάγκες, διευκολύνοντας παράλληλα την ισότιμη ανάπτυξη.

Σε τι στοχευουμε

Στόχοι

Στόχος 1

Ένας σημαντικός μας στόχος είναι να προσφέρουμε σε παιδιά την δυνατότητα να μπορούν να φέρουν αλλαγή στο μέλλον, χωρίς να βασίζονται σε υπάρχουσα γνώση αλλά προσφέροντάς τους την νοοτροπία και την δημιουργικότητα που θα τους οδηγήσει να δημιουργήσουν το δικό τους νέο μονοπάτι, ανακαλύπτοντας εναλλακτικές λύσεις που θα εγγυηθούν την καλύτερη ποιότητα τόσο της ζωής όσο και των επιχειρήσεων, όπως επίσης και την περιβαλλοντική ισορροπία. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να καταλάβουν πραγματικά την αξία των πρωτοβουλιών, καθώς τα ίδια θα αποτελούν οι πραγματικοί παράγοντες της αλλαγής, ως ικανοί πολίτες του αύριο. 

Στόχος 2

Άλλος ένας σημαντικός στόχος ο οποίος προσπαθεί να επιτευχθεί μέσω όλων των δράσεων του CORE είναι η συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτών και της ευρύτερης κοινότητας, στις αλλαγές που απαιτούνται για την επιτυχημένη μετάβαση το 2050 στην κλιματική ουδετερότητα, η οποία αναγνωρίζεται ως μια σημαντική στρατηγική για την επικοινωνία και την διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΣΤΟΧΟΣ 3

Ο τελευταίος σημαντικός στόχος της κοινοπραξίας είναι η καλλιέργεια ικανοτήτων σε ένα τομέα που σχετίζεται με την βιωσιμότητα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον “πράσινο” κλάδο , στρατηγικών και μεθοδολογιών όπως επίσης και διδακτικές ενότητες προσανατολισμένες στο μέλλον που θα ανταποκρίνονται καλύτερα τις ανάγκες των ατόμων, σύμφωνα με την Νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Bauhaus για την ενσωμάτωση των αρχών της Πράσινης Συμφωνίας σε μέσες καθημερινές εμπειρίες.

ΤΟ ΠΛΑΝΟ

Δραστηριότητες

Δράση 1

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ/ ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Δευτερογενής έρευνα και ερωτηματολόγια στα τρέχοντα επίπεδα Περιβαλλοντικής και Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης στα σχολεία και Πολιτικές της κάθε χώρας και της Ε.Ε γενικότερα

Δράση 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καινοτόμος Εκπαιδευτικός Οδηγός σχετικά με το πως να εξασκηθεί η ανθεκτική επιχειρηματικότητα μέσω της υιοθέτησης της πρακτικής της Αντιστάθμισης Άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον αναφορών, καθοδήγηση για την διδασκαλία και οδηγιών βήμα προς βήμα. Αυτός ο Οδηγός θα περιλαμβάνει ενότητες και εκπαιδευτικά βίντεο.


Δράση 3

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Δημιουργία μιας Διαδικτυακής Βιβλιοθήκης για την συλλογή του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου που αναπτύχθηκε.

Δράση 4

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Οι εμπλεκόμενοι καθηγητές θα συγκεντρωθούν και θα εκπαιδευτούν στην Ελλάδα με στόχο την εξοικείωση τους με τις Εκπαιδευτικές Ενότητες που θα παράχθηκαν μέσω της συνεργασίας σε προηγούμενο πακέτο εργασίας, καθώς και με το υποστηρικτικό υλικό και τον Οδηγό Εικονικής Επιχείρησης. Θα παρέχουν επίσης ανατροφοδότηση σχετικά με το περιεχόμενο που έχει αναπτυχθεί. Η εκπαίδευσή θα τους προετοιμάσει ουσιαστικά για την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών στα σχολεία.

Δράση 5

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

Οι εκπαιδευμένοι καθηγητές θα υλοποιήσουν σε αυτή την φάση την πιλοτική εφαρμογή των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων στα σχολεία για τουλάχιστον 10 ώρες διδασκαλίας. Τη δραστηριότητα θα διευθύνει και θα υποστηρίξει σε κάθε επίπεδο ο τοπικός συνεργάτης του έργου.

Δράση 6

ΕΡΓΟ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οι καθηγητές που εκπαιδεύτηκαν και συμμετέχουν στις πιλοτικές εφαρμογές των σχολεία θα ηγηθούν στην δημιουργία των Μαθητικών Έργων με την βοήθεια του Οδηγού που δημιουργήθηκε και την υποστήριξη του τοπικού συνεργάτη του έργου όπως έγινε και με τις πιλοτικές εφαρμογές. Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες για την δημιουργία των Εικονικών Επιχειρήσεων ενώ θα δημιουργούν το δικό τους Πλάνο Αντιστάθμισης Άνθρακα.

Δράση 7

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Οι εμπλεκόμενοι καθηγητές θα συγκεντρωθούν και θα εκπαιδευτούν στην Ελλάδα με στόχο την εξοικείωση τους με τις Εκπαιδευτικές Ενότητες που θα παράχθηκαν μέσω της συνεργασίας σε προηγούμενο πακέτο εργασίας, καθώς και με το υποστηρικτικό υλικό και τον Οδηγό Εικονικής Επιχείρησης. Θα παρέχουν επίσης ανατροφοδότηση σχετικά με το περιεχόμενο που έχει αναπτυχθεί. Η εκπαίδευσή θα τους προετοιμάσει ουσιαστικά για την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών στα σχολεία.

Δράση 8

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

Οι εκπαιδευμένοι καθηγητές θα υλοποιήσουν σε αυτή την φάση την πιλοτική εφαρμογή των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων στα σχολεία για τουλάχιστον 10 ώρες διδασκαλίας. Τη δραστηριότητα θα διευθύνει και θα υποστηρίξει σε κάθε επίπεδο ο τοπικός συνεργάτης του έργου.

ΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΝΕΑ

Two students learn how to garden.

Unleashing the creativity of teachers and students to combat climate change: An opportunity for global leadership

Source:BrookingsWhat if, with a little leadership from global heads of state, including U.S. President Biden and U.K....

Bio-LNG can support Europe’s journey towards sustainable mobility by 2050

Source: European Biogas AssociationThe transition to decarbonisation has already started. Europe has been experiencing...
Tackling landscape degradation through integrated landscape restoration provides an opportunity to address interconnected global risks.

We must tackle global risks in an integrated way – here’s how

Tackling landscape degradation through integrated landscape restoration provides an opportunity to address...
How Youth Climate Action Is Shaping a More Sustainable Future

How Youth Climate Action Is Shaping a More Sustainable Future

How Youth Climate Action Is Shaping a More Sustainable FutureWhat can I doSource: Earth.orgAccording to the World...

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Σχετικά με την Συνεργασία μας

Coordinator

EUNEOS

Η Euneos Corporation είναι μια εταιρεία που παρέχει μαθήματα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME). Ιδρύθηκε ως spin-off του Comenius 3 network Comp@ct το 2005. Η εταιρεία βρίσκεται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Οι βασικές δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν: 

Ειδίκευση στην ανάπτυξη ψηφιακών και project-based learning.

  • Εκπαιδευτικά μαθήματα για καθηγητές 
  • Διεθνή προγράμματα εργασίας

Η Euneos αποτελεί ενεργός συνεργάτης πολλών διαφορετικών προγραμμάτων της ΕΕ αλλά και έργων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Euneos παρέχει μαθήματα σε εκπαιδευτικούς από το 2006. Έχει διοργανώσει Comenius courses από το 2006 μέχρι το 2014. Με το πρόγραμμα Erasmus+ ξεκίνησε να παρέχει KA1 courses το φθινόπωρο του 2014. Από τότε, η εταιρεία έχει διευρύνει την γκάμα των μαθημάτων της. Η Euneos έχει διεθνή προσωπικό εκπαιδευτών και οργανωτών. Οι εκπαιδευτές της Euneo είναι οι πιο έμπειροι στον κλάδο της εξειδίκευσής τους. Στα περισσότερα μαθήματα υπάρχουν τουλάχιστον 2 εκπαιδευτές, ενώ σε μεγαλύτερες ομάδες υπάρχουν από 3 μέχρι 4 εκπαιδευτές. Τα μαθήματα της Euneos έχουν λάβει θετικές αξιολογήσεις από τους συμμετέχοντές και έχουν γίνει ιδιαίτερα γνωστά και δημοφιλή. Δημοσιεύει τα αποτελέσματα των δράσεών της και παρακολουθώντας τα, δουλεύει συνεχώς για να βελτιώσει την ποιότητα των μαθημάτων της.  Προσφέρει επομένως:

  • Υψηλή ποιότητα εκπαιδευτών από διαφορετικές χώρες.
  • Προετοιμασία και post course προγράμματα

Επιπλέον ως απάντηση στους περιορισμούς που προκάλεσε παγκοσμίων η πανδημία COVID-19, προσφέρει:

  • Δωρεάν webinars
  • Online και μικτά μαθήματα

CEIPES

Το CEIPES – Διεθνές Κέντρο για την Προώθηση της Εκπαίδευσης και της Ανάπτυξης είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Παλέρμο της Ιταλίας. Το CEIPES διαθέτει τεχνογνωσία στον χώρο της Εκπαιδευσης, της Καινοτομίας και της Διαχείρισης Έργων σε διαφορετικά Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν την Εκπαίδευση και την ανάπτυξη διαφορετικών target group. Προωθεί επίσης την δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και την επιχειρηματικότητα με στόχο την ενίσχυση των ευκαιριών σε νέους και ενήλικες, για την βελτίωση και την απόκτηση ικανοτήτων και ως εκ τούτου να ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της συμπερίληψής τους.

Eduact

Η Eduact είναι μια μη κερδοσκοπική,φιλανθρωπική οργάνωση στην Θεσσαλονίκη που λειτουργεί από το 2013 εισάγωντας την ρομποτική στα ελληνικά σχολεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Διαθέτει είκοσι πλήρως απασχολούμενους εργαζόμενους και μία εξαιρετική ομάδα από εξωτερικούς συνεργάτες που δουλεύουν σε έργα. Για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο 300+ εθελοντών. Συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς και προσωπικότητες της χώρας, όπως για παράδειγμα πολιτικούς και καθηγητές πανεπιστημίων, προκειμένου να πετύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα σε όλα της τα έργα. Το όραμα της Eduact είναι να δημιουργήσει ένα καλύτερο αύριο με ποιοτική εκπαίδευση και καινοτομία. Με την εισαγωγή της έννοιας της καινοτομίας στην διαδικασία εκπαίδευσης, ο οργανισμός στοχεύει στο να δώσει έμφαση σε ταλαντούχους νέους και να τους παρέχει τα κατάλληλα ερεθίσματα για να είναι δημιουργικοί. Στην Eduact η έρευνα, η παιγνιώδη μάθηση και η διασκέδαση συνδυάζονται με σκοπό να εξοπλίσουν τους νέους με χρήσιμες δεξιότητες καθώς αποτελούν οι πολίτες του μέλλοντος. Το Eduact διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία σε ψηφιακές δεξιότητες και έργα (digital literacy, προγραμματισμός, εκπαίδευση με την χρήση robot κλπ.), δεξιότητες του 21ου αιώνα (soft skills, life skills, κοινωνικές δεξιότητες κλπ.), STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες, Μαθηματικά), εργαστήρια και εκπαίδευση ( τόσο των εκπαιδευτικών και του προσωπικού, όσο και των γονέων και των μαθητών), καθώς και την έρευνα και την διάδοση αποτελεσμάτων.

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας είναι ένας Ελληνικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με την προώθηση της καινοτομίας και της ενίσχυσης του επιχειρηματικού πνεύματος. Ως ένας διεθνής οργανισμός πιστοποιημένος ως Κέντρο Αριστείας και DIH, το iED παράγει και μεταδίδει γνώση, ενισχύει τις επιχειρηματικές γνωστικές διαδικασίες και υποστηρίζει την επιχειρηματικά εγχειρήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτά τα χρόνια δράσης, έχει καταφέρει να υλοποιήσει περισσότερα από 200 Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα με πολλαπλή χρηματοδότηση, ενώ έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και συνεργαζόμενων εταίρων εντός και εκτός της Ευρώπης. Χρησιμοποιώντας αυτό το δίκτυο και την εμπειρία που διαθέτει σε διάφορα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα στην έρευνα και την καινοτομία που επικεντρώνονται στη επιχειρηματικότητα, έχει δημιουργήσει ένα ενιαίο Κέντρο Γνώσης που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού οικοσυστήματος. 

edEUcation

Η edEUcation είναι μία εταιρεία συμβουλευτικής, που ιδρύθηκε το 2010 και ειδικεύεται στην παραγωγή έργου σε συνεργασία με σχολεία, ομάδες νέων, εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε διεθνείς έργα της Ευρώπης, κυρίως στην Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία διευθύνεται από έναν έμπειρο εξωτερικό εμπειρογνώμονα της Ε.Ε. Συνεργάζεται με project manager και συμβούλων, που ειδικεύονται στην εκπαίδευση, την νεανική εργασία, την εκπαίδευση ενηλίκων και την βελτίωση των προτύπων διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Η edEUcation έχει στενή συνεργασία με ΙΕΚ, σχολεία, οργανισμούς νεανικής εκπαίδευσης, εθνικές και τοπικές αρχές. Η edEUcation έχει εμπειρία σε προγράμματα Erasmus+ και προγράμματα όπως το  Lifelong Learning Programmes of Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus και άλλα διασυνοριακά έργα.

I&F – INSTRUCTION & FORMATION

H Ι & F είναι ένας Ιρλανδικός οργανισμός που βρίσκεται στο Δουβλίνο με στόχο την εκπαιδευτική εξέλιξη ατόμων όλων των ηλικιών, ειδικά στους τομείς της επιχειρηματικότητας, του αθλητισμού και της προσωπικής εξέλιξης, της νεολαίας και των σχολείων, της απόκτησης γλωσσικών δεξιοτήτων, της συμπερίληψης, της διαφορετικότητας και της αγροτικής ανάπτυξης. Αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Συμμετέχει επίσης σε αρκετά Ευρωπαϊκά Δίκτυα, όπως το The New Ideas for New Opportunities European Network και το EDIN Network, τα οποία επικεντρώνονται στην διαφορετικότητα και την συμπερίληψη.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με 37 Τμήματα και 8 Σχολές, είναι ένα Πανεπιστήμιο με δική το ταυτότητα και μία εξέχουσα θέση στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και εξω-ακαδημαϊκά μαθήματα σε συγκεκριμένους τομείς της έρευνας και επιχειρηματικότητας, για παραπάνω από 43.000 μαθητές. Η κύρια αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι να προάγει την επιστημονική γνώση μέσα από την έρευνα και την προσφορά στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της γενικότερης κοινωνίας. Είναι γνωστό για τις εξαιρετικές ερευνητικές του επιδόσεις και τα αξιόλογα επιστημονικά του επιτεύγματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Τα άριστα εξοπλισμένα Εργαστήρια των διαφορετικών Τμημάτων και Ερευνητικών Μονάδων διαθέτουν εξαιρετικά εκπαιδευμένους ερευνητές για την υποστήριξή τους. Στο πλαίσιο των μελλοντικών του στόχων, το Πανεπιστημίο Θεσσαλίας σκοπεύει να ενισχύσει τις συνεργασίες του με το εξωτερικό, να αυξήσει τους ανθρώπινους πόρους της, να αυξήσει, να αναβαθμίσει και να αξιοποιήσει το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό του, να προσελκύσει νέους επιστήμονες και να ενθαρρύνει την έρευνα μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ερευνητικών δομών, να αυξήσει τις υποδομές, και να αξιοποιήσει τα κεφαλαία από τα προγράμματα της ΕΕ με τα ερευνητικά προγράμματα Ορίζοντας 2020, RFSR, FP6, FP7, INTERREG και LIFE. Τα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά δίκτυα και πολλά καινοτόμα ερευνητικά έργα στην ΕΕ. Έως και σήμερα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει 39.000 προπτυχιακούς φοιτητές, περίπου 3.000 μεταπτυχιακούς και περίπου 1.000 διδακτορικούς φοιτητές. Έχει επίσης 610 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, 120 μέλη διδακτικού προσωπικού με προσωρινή σύμβαση εργασίας, 450 μέλη διοικητικού προσωπικού και 100 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού.

Skip to content